Yazılar

Gazeteler kan ağlıyor, internet büyüyor

2012 yılının ilk dokuz ayında gazetelerin reklam pastasından aldığı pay küçülürken, internet mecrasının payı her geçen gün artıyor.

 

Türkiye reklam pazarı 2011 yılında, ilk defa 4 milyar lira sınırı aşarak, yüzde 14 dolayında bir büyüme ile 4,5 milyar liralık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmıştı. Toplam mecra reklam yatırımları, 2012’nin ilk dokuz ayında büyüme hızında bir yavaşlama görülse de, artmaya devam etti. Bu dönem itibariyle, reklam harcamalarının 2011’nin ilk dokuz ayına kıyasla, yüzde 4,3 dolayında büyüme ile 3,3 milyar TL seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.

 

Reklam pastasının yüzde 50’sini televizyonlar aldı
Doğan Yayın Holding’in hazırladığı rapora göre 2012’nin ilk dokuz ayı itibariyle, mecraların toplam reklam yatırımları içerisindeki dağılımına bakıldığında, en yüksek payı televizyon mecrasının aldığı görülüyor. Söz konusu dönem itibariyle, toplam reklam harcamalarının yüzde 49’una denk düşen 1 milyar 631 milyar TL’lik kısımı televizyon kanallarında değerlendirildiği tahmin ediliyor. Bu tutar bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,4 oranında bir büyümeye işaret ediyor.

ekonomiservisi